Obec Borovnice

Zdroj:

Obec Borovnice je obec v okrese Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina.
Borovnice ležící v nadmořské výšce 515 m.n.m. na žluté turistické značce v CHKO Žďárské vrchy. Řeka Svratka zde tvoří přirozenou hranici mezi Čechami a Moravou dlouhou téměř 33 km od Herálce až do Jimramova. Dravý tok řeky Svratky měnil často říční koryto, a tak docházelo ke sporům o zemskou hranici, louky a rybolov. Uprostřed obce stojí plochý tzv. Tříkrálový kámen, jenž pochází z řeky Svratky. Do něj byl v roce 1920 vsazen reliéf Jana Husa od sochaře Julia Pelikána. Na kameni jsou vytesány letopočty 1415 - 1915 - 1918. K tříkrálovému kameni se váže pověst, která praví, že po hrozné a krvavé válce, ve které od krve zčervená voda Svratky, tři králové na něj usednou a uzavřou mír.
V obci se zachovaly zděné statky i roubená stavení dokládající lidové stavitelství v kraji. Mezi památkově chráněné objekty patří roubené stavení čp. 70, 76 a 84 v Borovnici a roubené stavení čp. 57 v osadě Kutiny.

Obec je součástí svazku obcí Novoměstsko, krajinné oblasti Žďárské vrchy.


Vlajka Borovnice
Vlajka Borovnice
Znak Borovnice
Znak Borovnice

Cyklotrasy procházející Borovnicí

Kód Název trasy Délka trasy (KM)

Přihlásit se