Zámek Žďár nad Sázavou

Zámky

  • 100 míst
  • Možnost obřadu
  • Maximální počet osob
  • Web

Proč je Zámek Žďár nad Sázavou tak jedinečný? Během více než 800 let své existence bylo toto místo vždy postaveno na dvou pilířích: živé přírodě a živé kultuře. Proto mají jeho stávající vlastníci, rodina Kinských, dvě motta, která je inspirují při udržování, obnově, správě a zpřístupňování přírodního a kulturního dědictví Zámku Žďár veřejnosti: „Naše minulost, zdroj naší budoucnosti” „Společnost, která tvoří, může vzkvétat a žít dál”

Muzeum nové generace

Muzeum nové generace

Jedinečná zážitková expozice, která se díky ocenění ŽIVA 2016 zařadila mezi nejkreativnější muzea ve střední Evropě. Užijete si příběh cisterciáckého kláštera od jeho založení ve 13. století, přes jeho nádhernou rekonstrukci v barokní areál neobyčejně talentovaným architektem J.B. Santinim až do jeho dnešního života. Expozice s moderní audio a videotechnikou byly v roce 2015 otevřeny ve dvou rekonstruovaných patrech bývalého pivovaru. Prohlídka je klíčem k pochopení celého areálu bývalého kláštera, ale také jeho okolí. Příběh muzea vás doslova vtáhne do děje, takže se budete těšit na objevení každého dalšího exponátu. Dlouhé texty byste zde hledali marně, vše důležité se dozvíte z audioprůvodce se sluchátky, v nichž uslyšíte dialog malého děvčátka ze současnosti a dávného mnicha z cisterciáckého kláštera. Expozice využívá kontrastu světla a stínů, animací, optických klamů, projekcí a dalších moderních nástrojů jako jsou multidotykové tabule nebo interaktivní modely.


Kašna Panny Marie s Ježíškem

Kašna Panny Marie s Ježíškem

Socha Panny Marie s Ježíškem zdobí kašnu na prvním nádvoří areálu zámku. Jde o práci pražského sochaře M. V. Jackla (1655-1738) před rokem 1705. Od téhož autora je dřevěná polychromovaná plastika sedící P. Marie s Ježíškem v nadživotní velikosti v chodbě prelatury z doby kolem roku 1706.


Bazilika Nanebeveztí Panny Marie a sv. Mikuláše

Bazilika Nanebeveztí Panny Marie a sv. Mikuláše

V letech 1710-1722 byl původní gotický kostel přestavěn J. B. Santinim v duchu barokní gotiky. Jde o mistrovské včlenění barokního útvaru do gotického prostoru. V obou ramenech příčné lodi jsou vysuté empory se vzácnými barokními varhany. Sochařská výzdoba hlavního oltáře i oltáře P. Marie je připisována Řehoři Thenymu (1695-1759) a J. P. Čechpauerovi. Obraz hlavního oltáře je prací M. Willmana (1630-1706). Další dva oltáře mají obrazy od italského malíře Simona Gionima (asi 1655-?). V severní závěrové kapli jsou fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb ze druhé pol. 15. století).


Galerie Kinských

Galerie Kinských

Rodinná galerie mapující historii rodu Kinských, současných majitelů zámku v obrazech a dobových fotografiích. Jak vypadal hrabě Radslav Kinský v dětství i na své svatbě s novomanželkou, gruzínskou princeznou Thamar nebo kdo se účastnil historicky významných a společenských událostí odehrávajících se na žďárském zámku zjistíte v prostorách barokních koníren na IV. nádvoří zámku.


Přihlásit se