kostel sv. Filipa a Jakuba Žirovnice

Kostely


Monumentální trojlodní kostel situovaný v centru města na vyvýšeném místě bývalého hřbitova tvoří výraznou pohledovou dominantu města. Pseudogotický kostel s protáhlým pětibokým presbytářem a úzkou věží byl vystavěn podle projektu Václava Schänbecka.

Přihlásit se