Santiniho stavby Žďár nad Sázavou

Architektura


Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel. zdroj: santini.cz

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Poutní kostel na Zelené hoře je unikátním uměleckým dílem a nepochybně nejosobitějším počinem geniálního českého architekta s italskými předky Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Stavba se vymyká běžným dobovým uměleckým normám a představám. Vzájemný průnik složitých prostorových útvarů, dynamičnost stavební hmoty, popírající veškerou tíži zdiva, to vše svědčí o výjimečnosti této architektury.


Areál cisterciáckého kláštera

Areál cisterciáckého kláštera

Areál cisterciáckého kláštera naznete v městě Žďáru nad Sázavou.


Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava naznete v obci Zvoli.


Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla naznete v městysu Bobrové.


Kostel Navštívení P. Marie

Kostel Navštívení P. Marie

Kostel Navštívení P. Marie naznete v obci Obyčtově.


Přihlásit se