Ledová stěna Vír, z.s.

Ostatní na Vysočině

Zdroj:

Provozované body zájmu

Skalní oblast Vír

Skalní oblast Vír

Skály v obci Vír jsou nepřehlédnutelnou dominantou údolí, a to zejména pro návštěvníky, jejichž zálibou je horolezectví. Historii zdejšího skalního lezení můžeme tušit pouze z nálezů několika starých skob a jednoho zašlého vklíněnce. O současný rozvoj horolezectví v obci Vír se starají členové horolezeckého spolku Ledová stěna Vír, z.s., jimž se podařilo získat oficiální povolení k provozování skalního lezení v této oblasti, a to mimo jiné v sektorech, které podléhají ochraně přírody. Vírské skály jsou tak registrovány mezi skalní oblasti ČR. K parkování lze využít výhradně prostor podél silnice na levém břehu řeky Svartky (viz. mapka), v prostoru pod Jezerní stěnou prosím neparkujte.

Via Ferrata Horní vyhlídka

Via Ferrata Horní vyhlídka

Druhá Vírská ferrata je nejkratší, zato ale vyžaduje o něco více lezeckých dovedností a jako jediná nabízí výhled na vodu v přehradě. Začíná na skalním hřebeni přibližně sto metrů od konce první a přivede Vás k ní značený ferratový okruh. Po kamenných schodech se lehce dostanete na hřeben, kde se Vám naskytne překrásný výhled na VD Vír I. Jistící lano opět vede celou ferratou po levé ruce. Záhy po nástupu se octnete na lanovém přemostění dlouhém necelých pět metrů, dále stěnou vzhůru (výlez kolmou stěnkou je poměrně obtížný, dobře tedy zvažte své schopnosti) a poté lehce po hřebeni ke konci ferraty. Na ferratu navazuje značená stezka vedoucí na hráz VD Vír I a dále k nástupu do ferraty na Jezerní stěně. Sestupová cesta je zpět ke konci ferraty na Ledové stěně a dále svahem k chatě Krabička.

Via Ferrata Ledová stěna

Via Ferrata Ledová stěna

K nástupu do první ferraty ve Víru Vás zavedou kamenné schody vinoucí se svahem od chaty Krabička k východní stěně Velké věže. Jistící lano vede po celou dobu po levé ruce a stoupá nejdříve východní, a dále severní stěnou k vrcholu Velké věže, který obchází, a přivádí návštěvníky na pět metrů dlouhý lanový most. Dalším strmým výšvihem pokračuje na vyhlídku, kde je jistící lano přerušeno (v současné době zde není instalováno zábradlí, dbejte tedy zvýšené opatrnosti). Dále pokračuje po asi pěti metrech na hřeben, kde v místě přechodu skalnatého hřebene ve svah ferrata končí. Na ferratu navazuje značená stezka vedoucí k ferratě Horní vyhlídka, na hráz VD Vír I a dále k nástupu do ferraty na Jezerní stěně. Sestupová cesta vede jižním svahem hřebene k východní stěně Velké věže a zpět ke Krabičce.


Přihlásit se